Stagevergoeding

Ben je op zoek naar een stagiair, dan is het van belang dat je goed op de hoogte bent over de mogelijkheden en de kosten die dit met zich meebrengt. In dit artikel geven wij informatie over vergoedingen, bijkomende kosten en verplichtingen voor de werkgever. 

Vergoeding aan te raden

Een stagevergoeding is niet verplicht, maar kan wel belangrijk zijn om een stagiair te motiveren. Zeker in het geval je besluit een fulltime stagiair aan te nemen, wordt aangeraden om wel een vergoeding te geven. Een stagiair heeft in dat geval namelijk nauwelijks tijd meer om te werken. Hij dient echter wel in zijn dagelijkse onderhoudskosten te kunnen voorzien en daarom is het ethisch gezien verantwoord om hem wel een vergoeding te geven. Verder ziet de stagiair het vaak als blijk van waardering als hij een vergoeding voor zijn werkzaamheden ontvangt, hetgeen ten goede komt aan de werkrelatie. 

Hoogte van de vergoeding

Wat is een redelijk bedrag voor een stagevergoeding? De hoogte van de stagevergoeding is afhankelijk van een aantal factoren:

  • Opleidingsniveau:

Het opleidingsniveau is een belangrijke factor die de hoogte van de stagevergoeding bepaalt. Een MBO stagiair zal over het algemeen een lagere vergoeding ontvangen dan een stagiair die een HBO of universitaire opleiding volgt.

  •  Studiejaar:

Een student die zijn afstudeerstage doet, ontvangt meestal een hogere vergoeding dan een tweede- of derdejaars stagiair. Dit heeft te maken met het feit dat een vierdejaars stagiair meer ervaring heeft en dus ook meer toegevoegde waarde zou moeten leveren voor een organisatie.

  •  Soort stage:

Er zijn verschillende soorten stages: meewerkstages en onderzoekstages. In het algemeen is het zo dat een stagiair die veel uitvoerende werkzaamheden uitvoert een hogere vergoeding ontvangt dan een stagiair die alleen een onderzoek doet. Bespreek van tevoren goed hoeveel tijd de stagiair dient te besteden aan zijn onderzoek en andere studiegerelateerde opdrachten.

Hieronder staat een overzicht weergegeven van de gemiddelde stagevergoedingen. 

Stagevergoeding per opleiding

Zoals al eerder vermeld is een stagevergoeding dus niet verplicht en kun je er ook voor kiezen om alleen een reis-en onkostenvergoeding te betalen.Overigens staan de vergoedingen voor een stagiair ook vaak in de cao van een organisatie vermeld. Bedrijven dienen zich aan deze cao te houden.

Bijkomende kosten

Veel organisaties maken de fout dat ze denken dat een stagiair een goedkope kracht is, omdat ze geen rekening houden met de overige kosten en de impact op het bedrijf. Buiten de vergoeding zijn er namelijk nog additionele kosten, zoals het werkgeversdeel van de sociale premies en belastingen. Ook moet je rekening houden met de kosten voor de recruitment van de stagiairs. Hierbij kun je denken aan vacatureteksten schrijven en publiceren (adverteren), cv’s en brieven lezen en sollicitatiegesprekken voeren.

Verder dien je in belangrijke mate rekening te houden met de tijd die je kwijt bent aan het begeleiden van de studenten; stagiairs zijn immers geen volwaardige medewerkers en het doel is juist dat zij een ontwikkeling doormaken door actief begeleid te worden door professionals. De tijd dat deze professional hiermee bezig is, kan hij/zij niet besteden aan reguliere werkzaamheden. Vooral het stuk begeleiding en de tijd die hiervoor nodig is, wordt door veel (kleine) bedrijven onderschat.

Kostenoverzicht

Hieronder staat een voorbeeld van de maandelijkse kosten voor een vierdejaars marketing/communicatie stagiair weergegeven. Hierbij is dus niet alleen rekening gehouden met de kosten voor de vergoeding, maar ook met bovengenoemde bijkomende kosten. 

Stagevergoeding kostenpost

Indien je een volledig overzicht wilt hebben van de kosten die een stagiair met zich meebrengt is het van belang om niet alleen de kosten van een stagevergoeding mee te nemen. De werkelijke kosten zijn vaak veel hoger en een stagiair kan niet worden gezien als volwaardige medewerker. Uiteraard kan een (goede) stagiair toegevoegde waarde bieden voor jouw bedrijf en vooral de ‘krenten uit de pap’ zijn zeer waardevol. Maak wel altijd een goede afweging of je een stagiair wil inzetten of misschien beter kiest voor een junior medewerker die al relatief zelfstandig kan werken.

Conclusie

Indien je besluit om een junior medewerker in te zetten is MarkC daar een goed alternatief voor. De talentvolle medewerkers worden altijd goed begeleid door een ervaren professional. Hierdoor kunnen de verschillende marketing diensten tegen een goede kwaliteit en een lage prijs (lager dan je gewend bent) worden uitgevoerd.