Social media check

Sociale media, of in het Engels social media, is voor bedrijven de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Je moet weten hoe er over je bedrijf of product gesproken wordt binnen de social media en hoe je daarmee om moet gaan. MarkC helpt je hierbij door een social media check voor je te doen.

Wat we voor je doen

  • We onderzoeken in hoeverre jouw organisatie, producten, diensten, activiteiten en daaraan gelieerde onderwerpen online ter sprake komen, bijvoorbeeld op sociale media zoals nieuwssites, blogs, Facebook en Twitter.
  • Je krijgt inzicht in waar er online over jouw organisatie wordt gesproken. En op welke social media onderwerpen worden besproken die voor jou relevant zijn.
  • Je krijgt inzicht in welke onderwerpen precies worden besproken, hoe vaak, door wie, wat het sentiment is, enz.
  • De onderzoeksresultaten van de social media check vertalen we naar conclusies en aanbevelingen. We geven aan welke kansen social media bieden specifiek voor jouw organisatie. En hoe je die kansen kunt benutten.

Wat je krijgt

Een rapport met enerzijds de gedetailleerde onderzoeksresultaten en anderzijds een beknopt social media advies over hoe jouw organisatie de mogelijkheden en kansen van social media kan benutten.