Ouderpanels | Think Before You Drink

  • Ouderpanels over NIX18 voor Think Before You Drink
  • Onderzoek naar redenen waarom ouders (nog) niet NIX18 hanteren
  • Onderzoeksaanpak, werving panelleden en organisatie ouderpanels
  • Bijzonder interessant om dit actuele en maatschappelijk revelante thema te ondersteunen